Ubezpieczenia mieszkań, domów

Warta Dom

Jest to polisa, która zabezpiecza przed kradzieżą i zalaniem, huraganem i uderzeniem pioruna, pożarem i powodzią oraz szeregiem innych zniszczeń i strat. Polisa gwarantuje ochronę wyposażenia mieszkania lub domu jednorodzinnego, czyli: sprzętu zmechanizowanego, elektrycznego, audiowizualnego i komputerowego, mebli, dywanów urządzeń domowych, przedmiotów osobistego użytku oraz murów i stałych elementów lokalu. Bezpieczniejsze także będą: garaż, budynki gospodarcze i ogrodzenie. Można także zabezpieczyć się przed dewastacją.

Dodatkowa bezpłatna usługa typu assistance gwarantuje:

Pomoc interwencyjną – czyli zorganizowanie i pokrycie kosztów interwencji specjalistów takich jak m.in.: ślusarz, hydraulik, elektryk, szklarz, dekarz w celu dokonania naprawy w miejscu ubezpieczenia.
Pomoc medyczną – czyli zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w miejscu pobytu ubezpieczonego lub w najbliższej placówce medycznej.
Infolinia medyczna – czyli całodobowy dostęp do informacji o lekach i rozmowa telefoniczna.

Warta Dom Komfort

Nowoczesne ubezpieczenie majątkowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, charakteryzuje się rozszerzonym zakresem ubezpieczeniowym (all risk) to znaczy, że ubezpieczone przedmioty są chronione od wszystkich ryzyk z wyjątkiem tych, które są wyraźnie wymienione w katalogu wyłączeń.
Dodatkowo można objąć ubezpieczeniem dzieła sztuki, obiekty małej architektury, stałe elementy ogrodzenia jak również psy będące własnością osoby ubezpieczonej.
Również usługi assistance, oprócz wymienionych w ubezpieczeniu WARTA DOM, są rozszerzone o: naprawę sprzętu RTV/AGD/PC, opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, opiekę nad zwierzętami czy naprawę pojazdu mechanicznego lub organizację wszelkiego rodzaju usług np.: rezerwacja biletów.

Ponadto: Zarówno Ubezpieczenie Warta Dom, jak i Warta Dom Komfort, pozwalają na objęcie ochroną w zakresie zdarzeń losowych obiektów znajdujących się w trakcie inwestycji/budowy. Ubezpieczenia te mogą służyć jako zabezpieczenia kredytu hipotecznego.

Warta Dom Letniskowy

W ramach polisy Warta zabezpiecza dom letniskowy jako budynek łącznie z jego instalacją, elementami konstrukcyjnymi i wykończeniowymi oraz meble, odzież, urządzenia i przedmioty gospodarstwa domowego, sprzęt sportowy, turystyczny czy rehabilitacyjny, budynki gospodarcze i garaże położone na terenie działki obok domu letniskowego, a także cały znajdujący się w nich dobytek – typowy dla działkowiczów narzędzia i urządzenia do uprawy działki. Ochrona Warty – w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia – obejmuje skutki pożaru, huraganu, powodzi oraz zniszczenia, kradzieży z włamaniem i rabunkiem oraz zniszczenia, których dopuścił się złodziej w trakcie kradzieży.